Turystyka & Sport

Profesjonalne kursy motorowodne

Kurs motorowodny, podzielony na część teoretyczną i praktyczną organizowany jest w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne skoncentrowane są wokół spraw związanych z konstrukcją oraz obsługiwaniem jachtu motorowodnego. Można dowiedzieć się tego, co jest związane z manewrowaniem oraz innymi operacjami na wodzie.

Omawiane są kwestie zgodne z przepisami PZMiNW. W efekcie, kursy motorowodne można zdać bardzo dobrze, otrzymując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na doskonale przystosowanych oraz wyposażonych motorówkach, na jakich pływanie jest komfortem. Zajęcia w takiej części dotyczą też prac bosmańskich w porcie, jak i odwołują się do wykonywania manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs ukończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego. W części teoretycznej egzaminu należy udzielić odpowiedzi na siedemdziesiąt pięć zapytań. Żeby zdać, dobrej odpowiedzi należy udzielać na sześćdziesiąt pięć zapytań.

W części praktycznej ma miejsce sprawdzian wzorcowego wykonywania manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniana jest także umiejętność kierowania załogą oraz praca w roli załoganta. Zdobycie patentu na sternika motorowodnego daje upoważnienie do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz po innego typu wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu, w ciągu dnia.

Wszystkie informacje w temacie kursu można znaleźć na witrynie Sailing Camp. Na kursie obowiązują standardy International Sailing Schools Association, lecz dopasowane do polskich okoliczności. I z tego powodu rekomenduje się zdobyć kompetencje w tym miejscu. Szkolenia są przystosowane indywidualnie do potrzeb uczestników, a jeśli pojawi się taka konieczność, to przeprowadzane są szkolenia indywidualne.br>

Brak komentarzy

    Dodaj odpowiedź