Turystyka & Sport

Planowanie wyprawy – z przewodnikiem lub bez?

Jeśli biuro podróży aranżuje eskapadę, na przykład autokarową, bez względu, czy jest to wyjazd organizowany dla dorosłych lub dla dzieci, czy obejmuje wyjazd na parę dni czy również jest to wycieczka jedynie jednodniowa, muszą być przydzielony do tej wycieczki pilot lub również przewodnik – w zależności od danej sytuacji. Polskie prawo powiada bo, iż każdy wyjazd grupowy, gdzie dana grupa liczy co bynajmniej 10 osób, powinien następować pod opieką pilota z bezwzględną jego obecnością w danej grupie.

Nawet w sytuacjach, kiedy tak właściwie wyjazd nie jest organizowany przez biuro podróży a przez pojedyncza osobę, na przykład wyprawa szkolna – klasowa – organizowana przez wychowawcę klasy, także powinna posiadać opiekuna w postaci licencjonowanego pilota turystycznego. W sytuacji uzewnętrznienia przez narząd kontrolny, że dana grupa wycieczkowa nie posiada pilota, nakładana będzie kara pieniężna na organizatora wycieczki, oraz nieważne jest, czy to będzie menadżer biura podróży, czy także wychowawca szkolny – oba podmioty są w stanie być ukarane w ten sam sposób.

Dla normalnego zjadacza chleba trudno jest odróżnić, jakie kompetencje ma pilot wycieczki, a które przewodnik, jaki daną eskapadę oprowadza – wielokrotnie widzimy również obrazki, iż oprowadza dana wycieczkę jednostka, która ma odznakę pilota turystycznego, a nie oprowadzacza. Jednak są to dwa różne rodzaje uprawnień – pilot turystyczny a przewodnik, jakie zależą też od tego, o jaki teren chodzi – głównie dotyczy to uprawnień pilota.

Otóż licencja pilota turystycznego uprawnia taka osobę do piastowania opieki nad grupą, do której jest przedzielony w czasie wypraw, organizowanie spraw kwaterunkowych i tym analogicznych czynności, o czym wzmiankuje http://ecotravel.net.pl/. Natomiast pilot nie ma uprawnień do oprowadzania wycieczek, innymi słowy czynności zarezerwowanej dla pilota krajoznawczego. Z kolei przewodnik – jeżeli mowa o terenowym – ma prawo do oprowadzania wypraw po obszarze, gdzie ma licencje przewodnika, a ponadto do wykonywania działań pilockich na też danym terenie. Przewodnik miejski nie ma jednakże uprawnień pilota, a w następstwie tego podróży z grupą oraz sprawowania opieki nad nią, jaka normalnie sprawuje pilot.

Brak komentarzy

    Dodaj odpowiedź