Biznes & Finanse

Kategorie kredytów – gdzie wyszukiwać pomocy?

Oprócz celu zastosowania użyczonych pieniędzy, zobowiązania jesteśmy w stanie również rozróżnić ze względu na walutę, w której pozostaną wypłacone środki pieniężne. Często okazuje się, że niektóre kredyty hipoteczne na przestrzeni czasu opłacają się wspólnie ze odmianami kursu walutowego. Tak w związku z tym mamy dwa rodzaje takich kredytów. Klasyczny: walutowy, jaki udostępniany jest w walucie polskiej, jednak w momencie podpisywania umowy przeliczany jest na walutę obcą – np. frank szwajcarski, czy euro po bieżącym kursie.

Instytucja finansowa zarabia tutaj nie na oprocentowaniu pożyczki, a na skokach kursów finansowych. Więc jak to działa? Gdzie jest haczyk? Cóż, banki tak samo jak kantory oferują wymianę walut, tak wobec tego i one posiadają prywatne kursy kupna i sprzedaży obcej waluty. W najwyższym stopniu intratnym strukturą dla banku jest tzw. Spreading – więcej o tym i innych kwestiach na domenie https://pozyczkihipoteczne.biz/pytania. Suma udzielana kredytobiorcy jest dzielona przez kurs kupna waluty obcej przez bank, a raty spłacane są po przemnożeniu ich przez kurs sprzedaży waluty obcej w tym banku. System bardziej liberalny wobec konsumenta to fixing. Udostępnianie i spłata odbywają się przez przemnożenie kwot przez uśredniony dzienny kurs kupna i sprzedaży waluty obcej przez ten bank.

Zadłużenia udzielane w walutach obcych muszą brać ludzie orientujący się w kursach walutowych, ich tendencjach i skłonnościach do nieprzewidywalności. Panujący do niedawna spreading ugotował wielu lokalnych kredytobiorców, którzy musieli zaciągać poboczne zobowiązania, by sfinalizować swoje cele, gdyż po skokach kursów walutowych pożyczona suma o wiele się pomniejszyła oraz nie było ich stać na dokończenie inwestycji. Łagodniejszym rozwiązaniem kłopotów jest fixing, jaki działa na podstawie kursów uśrednionych, lecz i on zawodzi. Trzecim rozwiązaniem problemu dla upartych jest kredyt dominowany. Udzielany jest na konkretną z góry uzgodnioną kwotę w walucie krajowej. Suma ta przeliczana jest po powszednim kursie na walutę obcą.

Nowa obca kwota dzielona jest na transze, jakie będą wypłacane po realizacji dodatkowych punktów planu. W czasie wypłaty transze w obcej przeliczane są na walutę krajową oraz w takiej wysokości wypłacane. Czy kwota będzie wystarczająca? Cóż, to zależy od dziennych kursów kupna oraz sprzedaży waluty obcej w danym banku.

No Comments

    Leave a Reply