Inne

Audyt logistyczny oferowany przez przedsiębiorstwo Aspekt

Audyt logistyczny oferowany przez firmę Aspekt jest dogłębną analizą, na podstawie jakiej specjaliści później doradzają przedsiębiorcom i wdrażają rekomendowane zmiany. W rezultacie, następuje optymalizacja realizacji procesów i funkcjonowania infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwie jaki należy do przedsiębiorcy. Klienci mogą wybrać, czy chcieliby zdecydować się na quick check, czy audyty pogłębione.

W pierwszym przypadku definiowane są obszary krytyczne. W drugim audyty nazywa się jako procesowe i rozszerzone są one o określone rekomendacje oraz wdrożenia. Zleceniodawca może więc zdecydować się na dalszą współpracę, gdy zrealizowane są punkty z oferty jakimi są kody kreskowe albo inne.

Zakres działań podczas każdego audytu to: analizowania efektywności procesów, analiza oraz optymalizacja transportu wewnętrznego, analiza i optymalizacja tras dostaw, projekty magazynów i infrastruktury magazynowej, a także optymalizacja geograficzna oraz zlokalizowanie centrów dystrybucyjnych.

Analizowanie skuteczności procesów dotyczy stref jakimi są: składowanie oraz optymalizacja stanów magazynowych, kompletowanie dostaw, wewnętrzny ruch towarowy, jak i procesy załadunku oraz transportu. Szczegółowy audyt za każdym razem wychwytuje newralgiczne dla danego zakładu sfery i na tej bazie ustalane są dalsze zasady współpracy.

Brak komentarzy

    Dodaj odpowiedź